Lyhyesti VaVasta

Vaaran Vaeltajat eli VaVa on vuonna 1957 perustettu partiolippukunta, joka toimii Espoossa Leppävaaran ja Lintuvaaran alueella. Mukaan toimintaan voi toki tulla muualtakin.

Viikoittainen toimintamme tapahtuu koloilla, jotka sijaitsevat Leppävaaran alueella. Kämppämme, jolle ryhmät tekevät viikonloppuretkiä, sijaitsee Espoon Siikajärvellä.

Tunnus ja lippu

Vavalaisen tunnistaa sinisestä huivista, jonka niskassa on mustavalkoinen harakka-huivimerkki. Lippumme on keltavihreä. Lippukuntamme epävirallinen tunnus, jolla mm. kaikki kalusto merkitään, on vavaus eli VAVA-teksti ilman A-kirjaimen poikkiviivoja.

Jäsenistö

Jäsenmäärämme vaihtelee, mutta tällä hetkellä meitä on noin 250. Olemme yksi pääkaupunkiseudun suurimmusta lippukunnista. Lippukuntamme on ns. ”sekalippukunta”, eli toimintaamme on tervetullut jokainen sukupuolestaan riippumatta. Jäsenistämme alle 15-vuotiaita on noin 170.

Lisätietoa lippukuntaamme liittymisestä löydät täältä.

Ikäkaudet ja johtajat

Toiminnassa noudatetaan pääosin Suomen Partiolaisten nykyistä ohjelmaa. Lippukunnassamme on siis viisi eri ikäkautta: sudenpennut (7-9-vuotiaat), seikkailijat (10-12-vuotiaat), tarpojat (12-15-vuotiaat), samoajat (15-17-vuotiaat) ja vaeltajat (18-22-vuotiaat). Sen jälkeen siirrytään toimintaa tukevien aikuisten ryhmään. Toimivat ryhmät löydät täältä.

Lippukunnassamme samoajat, vaeltajat ja tukevat aikuiset toimivat johtajatehtävissä eli ohjaavat ryhmiä, järjestävät tapahtumia ja johtavat lippukunnan toimintaa.

Ensimmäisen vuoden samoajat harjoittelevat johtamista ryhmien apulaisjohtajina. Apulaisjohtajat auttavat ryhmän johtajia ja opettelevat siinä samalla johtamista.

Alle 18-vuotiaille ryhmänjohtajilla on apunaan täysi-ikäinen kummijohtaja, joka vanhempana ja kokeneempana johtajana tukee, auttaa ja opastaa nuorempia johtajia. Lisäksi jokaisella ikäkaudella on vastaava, joka tukee kaikkia ikäkauden ryhmänjohtajia: sudenpennuilla vastaava akela, seikkailijoilla vastaava sampo ja tarpojilla vastaava tarpojaluotsi.

Toiminta

Toimintaamme kuuluvat mm. ryhmien viikottaiset kokoukset, retket, partiotaitokilpailut ja leirit. Kokouksissa lippukuntalaiset opettelevat partiotaitoja ja puuhastelevat yhdessä kaikenlaista partio-ohjelman mukaista mukavaa ja hyödyllistä. Myös leikkiminen kuuluu oleellisesti partioon. Joka vuotta varten teemme toimintasuunnitelman, joka valottaa tulevan vuoden tapahtumia ja toiminnan painopisteitä. Viime aikojen trendejä ovat olleet johtajien ja ryhmien tukeminen, yhteistyö muiden lippukuntien kanssa sekä partiotaitokilpailuihin osallistuminen.

Ajankohtaiset tapahtumat julkaistaan tapahtumakalenterissa, jota jokaisen jäsenen ja huoltajan olisi hyvä seurata.

Perinteet ja rituaalit ovat tärkeitä elementtejä yhteishengen luomisen kannalta. Niitä Vaaran Vaeltajilla riittääkin, tosin kaikkia ei välttämättä toteuteta vuosittain. Tässä muutamia viimeaikoina ylläpitämiämme perinteitä:

  • Lippukunnan talviretki alkukeväästä
  • Johtajien keväinen Nahkalilja-vaellus Vavakalle (40, 50 tai 60 kilometriä) joka toinen vuosi
  • Riihitys (lippukunnan partiotaitokilpailu) seikkailijoille ja tarpojille
  • Koko lippukunnan kesäleiri
  • VaVaellus, johtajaikäisille suunnattu vaellus
  • Syksyinen Tarkkailijat-retki seikkailijoille ja tarpojille
  • Sudenpentujen ja seikkailijoiden partiolupauksen anto itsenäisyyspäivänä

Lippukunnan johto, kokoukset ja säännöt

Lippukuntamme on rekisteröity yhdistys (Partiolippukunta Vaaran Vaeltajat ry).

Lippukunnan toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, jossa on puheenjohtajan eli lippukunnanjohtajan (LPKJ) lisäksi 1-3 varalippukunnanjohtajaa (LPKJA) sekä 2-6 muuta jäsentä. Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja pestillisten yhteystiedot löydät täältä.

Lippukunnan ylin valta on jäsenistöllä, joka käyttää valtaansa pääasiassa kahdessa varsinaisessa kokouksessa: syyskokouksessa ja kevätkokouksessa. Molemmissa kokouksissa äänivalta on yli 15-vuotiailla varsinaisilla jäsenillä ja kaikilla jäsenillä on puheoikeus.

Yhdistyksen säännöt voit lukea täältä.

Scroll to Top