Kululaskut

Tältä sivulla on ohjeet Vaaran Vaeltajien johtajille sähköisen kululaskujen tekemiseksi. Paperisia kuitteja ei enää voi palauttaa, vaan kaikki kululaskut tehdään sähköisesti.

Kululaskun voit tehdä osoitteessa vava.kululaskut.fi !

Ohjeet kululaskun tekemiseksi:

Kuka hyväksyy kululaskun?

Kaikki kululaskut hyväksyy lippukunnanjohtaja tai varalippukunnanjohtaja.

Milloin kululasku pitää lähettää?

Tee kululasku heti, kun olet tehnyt ostoksen. Jos et ehdi tehdä kululaskua heti, niin tee se seuraavien aikarajojen sisällä:

– Tapahtumiin liittyvät kulutilitykset (myös ryhmien retket) on tehtävä 7 päivän sisällä tapahtuman päättymisestä.

– Kaikista muista kuluista on tehtävä kululasku viimeistään 14 päivää kulun syntymisen jälkeen.

– Kaikki kululaskut on kuitenkin tehtävä sen vuoden aikana, jolloin kulu on syntynyt. Esimerkiksi 29.12.2024 syntyneestä kulusta on tehtävä kululasku viimeistään 31.12.2024. Vuoden kahden viimeisen viikon aikana normaalit aikarajat eivät siis päde.

Scroll to Top