Jäsenmaksu

Vuoden 2024 jäsenmaksut

B-jäsenten eli alle 15-vuotiaiden jäsenmaksu

B-jäsenten eli alle 15-vuotiaiden jäsenmaksu koostuu vuonna 2024 kahdesta osasta:

1) Suomen Partiolaiset – Finland Scouter ry:n ja partiopiirin jäsenmaksu (64,50 euroa)

ja

2) Vaaran Vaeltajille maksettava jäsenmaksu (25 euroa)

Yhteensä B-jäsenten jäsenmaksu on siis 89,50 euroa.

A-jäsenten eli yli 15-vuotiaiden jäsenmaksu

A-jäsenten jäsenmaksu on vuonna 2024 Suomen Partiolaiset – Finland Scouter ry:n ja partiopiirin jäsenmaksu (64,50 euroa).

A-jäsenet eivät maksa lippukunnalle erikseen kerättävää jäsenmaksua.

Yhteensä A-jäsenten jäsenmaksu on siis 64,50 euroa.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu

Kannatusjäsenten jäsenmaksu on lippukunnalle maksettava 30 euron suuruinen jäsenmaksu. Kannatusjäsenet eivät maksa Suomen Partiolaisten tai partiopiirin jäsenmaksua.

Yhteensä kannatujäsenten jäsenmaksu on siis 30 euroa.

Vapautus jäsenmaksusta

Sekä Suomen Partiolaisten ja partiopiirin että Vaaran Vaeltajien jäsenmaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein.

Ohjeet vapautuksen anomiseksi jäsenmaksuista löytyvät täältä. Vapautusta voi anoa ympäri vuoden, mutta vapautusta ei voi anoa sellaisesta jäsenmaksusta, joka on jo maksettu tai jonka eräpäivä on jo mennyt.

Lippukunnalta ei voi enää anoa erikseen vapautusta jäsenmaksusta, sillä lippukunnan jäsenmaksu kerätään partiojäsenmaksun yhteydessä kerralla.

Vastauksia mahdollisiin kysymyksiin

Mitä etua on jäsenmaksun maksamisesta?

Jäsenmaksun maksamalla voit osallistua partiotoimintaan. Muista A- ja B-jäsenten jäseneduista tarkemmin täällä.

Miten jäsenmaksut kerätään?

Jäsenmaksut kerätään nykyään yhdellä laskulla syksyisin. Jäsenmaksulaskuun sisältyy siis sekä Suomen Partiolaisten, partiopiirin että lippukunnan jäsenmaksu.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu kerätään kuitenkin erikseen.

Kuka päättää lippukunnan jäsenmaksusta?

Lippukunnan jäsenmaksusta päättää lippukunnan sääntöjen mukaisesti lippukunnan kevätkokous. Kevätkokouksessa äänioikeutettuja ovat lippukunnan A-jäsenet eli yli 15-vuotiaat jäsenet.

Kevätkokouksessa päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksusta. Näin esimerkiksi vuoden 2023 kevätkokous päättää vuoden 2024 jäsenmaksusta.

Miksi jäsenmaksu on suurempi B-jäsenille (alle 15-vuotiaat) kuin A-jäsenille (yli 15-vuotiaat)?

Suomen Partiolaisten ja partiopiirin jäsenmaksu on molemmille jäsenryhmille sama, sen sijaan lippukunnan jäsenmaksu peritään vain B-jäseniltä. Useimmat A-jäsenet johtavat jotain ryhmää tai toimivat muussa vastuutehtävässä lippukunnassamme. Näistä vastuutehtävistä ei saa palkkiota tai muuta korvausta, joten olemme päättäneet tukea vapaaehtoisia hieman alemmalla jäsenmaksulla.

Saako jäsenmaksusta alennusta, jos samasta perheestä on lippukunnassa useampi jäsen?

Suomen Partiolaisten ja partiopiirin jäsenmaksusta saa pienen sisaralennuksen, jos samasta perheestä on useampi alle 17-vuotias lapsi. Lippukunnan omasta jäsenmaksusta ei saa sisaralennusta.

Estääkö jäsenmaksu pienituloisten perheiden lasten osallistumisen partiotoimintaan?

Ei estä. Sekä Suomen Partiolaisten ja partiopiirin että lippukunnan omasta jäsenmaksusta voi anoa vapautusta sosiaalisin, taloudellisin tai terveydellisin perustein. Lue tästä tarkemmin täältä.

Onko muilla lippukunnilla omaa jäsenmaksua Suomen Partiolaisten ja partiopiirin jäsenmaksun lisäksi?

Riippuu lippukunnasta. Lippukuntien omasta jäsenmaksusta ei ole tarkkoja tilastoja, mutta lippukuntien omat jäsenmaksut ovat hyvin yleisiä.

Miksi keräätte lippukunnalle oman jäsenmaksun?

Omaa jäsenmaksua on kerätty vuodesta 2014. Tarkoituksena oli säästää tulevaisuudessa hankittavaa kolotilaa varten. Kerätyn jäsenmaksun avulla uuden kolotilan hankkiminen onnistui vuoden 2023 lopussa. Uusi kolotila kuitenkin lisää lippukunnan juoksevia merkittävästi kuluja, joten tulevaisuudessa suurin osa omasta jäsenmaksusta käytetään näiden kulujen kattamiseen.

Eikö jäsenmaksun sijaan voisi kerätä varoja muulla tavoin, esimerkiksi myyjäisillä?

Lippukuntamme kerää varoja vuoden aikana monin tavoin. Esimerkiksi partiolaisten adventtikalenterien jokavuotisella myynnillä rahoitetaan noin kolmasosa toiminnasta.

Varainkeruun järjestäminen vaatii kuitenkin aina vapaaehtoistyötä tekevien johtajien panosta, mikä on pois muusta toiminnasta ja voi heikentää toiminnan laatua.

Scroll to Top