Kululaskut


Kululaskut
Tältä sivulla on ohjeet Vaaran Vaeltajien johtajille sähköisen kululaskujen tekemiseksi. Toisin kuin ennen, paperisia kuitteja ei enää voi palauttaa, vaan kaikki kululaskut tehdään sähköisesti.

Kululaskun voit tehdä osoitteessa vava.kululaskut.fi !

Ohjeet kululaskun tekemiseksi täällä!

Ohjeita kululaskun tekemiseksi

Miten teen kululaskun?

Ohjeet löydät täältä. Tutustuthan ohjeeseen, ennen kuin teet ensimmäisen kululaskun!

Mikä on kululasku?

Kululaskulla voit laskuttaa lippukunnalta Vaaran Vaeltajien toimintaan käyttämäsi rahat. Kululaskuun liitetään kuva tai skannaus kuitista, tarkemmat ohjeet löydät kululaskuohjeesta.

Mitä kuluja voin laskuttaa lippukunnalta?

Ryhmillä on käytössä toimintaansa 50 euroa per puoli vuotta. Tapahtumiin liittyvistä kuluista pitäisi sopia etukäteen tapahtumavastaavan kanssa. Kaikista muista kuluista tulisi olla etukäteen yhteydessä lippukunnanjohtajaan.

Kuka hyväksyy kululaskun?

Kaikki kululaskut hyväksyy lippukunnanjohtaja tai apulaislippukunnanjohtaja.

Milloin kululasku pitää lähettää?

- Tapahtumiin liittyvistä kuluista on tehtävä kululasku viimeistään tapahtuman päättymisen jälkeisen viikon keskiviikkona
- Kaikista muista kuluista on tehtävä kululasku viimeistään 2 viikkoa kulun syntymisen jälkeen.
- Tee kuitenkin kululasku mielellään heti, kun olet tehnyt ostoksen!